ATA carnet hakemuksen sitoutumisehdot

Allekirjoittanut sitoutuu tässä hakemuksessa lueteltuja tavaroita koskevaa ATA carnet’ta käyttäessään noudattamaan tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin ATA carnet’ta koskevan tulliyleissopimuksen määräyksiä ja Keskuskauppakamarin antamia ohjeita. Allekirjoittanut sitoutuu palauttamaan carnet’n sen myöntäneelle kauppakamarille viimeistään carnet’n voimassaoloajan päättyessä.

Allekirjoittanut sitoutuu korvaamaan Keskuskauppakamarille ja carnet’n myöntäneelle kauppakamarille kaikki ne kulut ja kustannukset, joita viimeksi mainituille syntyy, jos Suomen tai jonkin muun maan tulliviranomainen ei ole hyväksynyt ATA carnet’ta tai sen tarkoittamien tavaroiden tullivapaata maahantuontia. Carnet’n myöntäneelle kauppakamarille ei voida esittää vaatimuksia sen johdosta, että jonkin maan tulliviranomainen katsoo carnet’ssa mainittujen tavaroiden olevan sen luonteisia, ettei niitä voida tuoda maahan carnet’lla. Allekirjoittanut ei voi esittää, että tulliviranomainen on vaatinut liian korkeita tulli- ja muita tuontimaksuja tai että maksut ovat perusteettomia.

Allekirjoittanut sitoutuu korvaamaan kaikki ne kustannukset, joita Keskuskauppakamarille syntyy takuun johdosta, johon tämä on carnet-järjestelmän vuoksi sitoutunut tulliviranomaisia tai eri maiden takaavia järjestöjä kohtaan.

Allekirjoittanut sitoutuu carnet’n lunastaessaan suorittamaan kauppakamarille pantti/takuusumman, joka maksetaan takaisin, kun carnet palautetaan kauppakamarille oikein käytettynä. Tästä sitoumuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaisee Helsingin käräjäoikeus.