ATA carnet – passi tavaroillesi väliaikaiseen vientiin   

ATA logo with tagline sininen

ATA carnet'eita ei myönnetä väliaikaiseen vientiin Valko-Venäjälle, Venäjälle eikä Ukrainaan.

ATA Carnet's are not issued to be used for temporarily export to Belarus, Russia and Ukraine.

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, joka avulla tavaroita voidaan viedä sopimukseen liitty­nei­siin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi. Lyhenne ATA (Admission Temporaire / Temporary Admission) kertoo, että kysymyksessä on tavaroiden väliaikainen maasta­vienti.

ATA carnet’lla voidaan väliaikaisesti viedä

  • kaupallisia tavaranäytteitä,
  • ammatinharjoittamisvälineitä ja
  • näyttelytavaroita.

Esimerkkeinä voidaan mainita tietokoneet, työkalut, kuvauskalustot, soittimet, koneet, korut, vaatteet, lääketieteelliset laitteet ja taideteokset. ATA carnet’ta ei voida käyttää, kun tavaroita viedään jalostettaviksi tai korjattaviksi tai kun viedään tavaraa, joka kulutetaan matkan aikana tai jaetaan asiakkaille.

Apocalyptican  huippusellistit maailmalla – 235 konserttia, 46 maata ja 32 kuukautta - 
ATA carnet helpottaa soitinten ja muiden tavaroiden väliaikaista vientiä maasta toiseen

Apocalyptica

ATA carnet -järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa edellä mainittujen tavara­ryhmien osalta noudatettavaa väliaikaista tullivapausmenettelyä siten, että ATA carnet  

  • korvaa vientiasiakirjat lähtömaassa,              
  • korvaa väliaikaisessa vientimaassa tarvittavat tulliasiakirjat,
  • sisältää kansainvälisesti hyväksyttävän takuun, joka kattaa mahdollisen tullin ja tuontiverot maahan tuotavista tavaroista, ja
  • toimii tavaroiden kauttakuljetusasiakirjana.
  • palauttaa tavarat lähtömaahan sujuvasti.

ATA carnet ei korvaa muita tuonnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia asiakirjoja tai lupia (esim. ampuma-aseen tuontiluvat, terveystodistukset). ATA carnet'n käyttäjän on hyvä tarkistaa myös tavaraliikennelupien tarve Traficomin sivuilta ja puisen pakkausmateriaalin ISPM 15 -vaatimukset kansainvälisessä kaupassa Ruokaviraston sivulta.

ATA Carnet myönnetään luotettavalle hakijalle (yritykselle), jonka toimipaikka on Carnet'n myöntävän kauppakamarin toiminta-alueella. 

ATA carnet'ita myöntävät kussakin sopimukseen liittyneessä maassa hakemuksesta kauppakamarit. Kauppakamarit eri maissa muodostavat tullimaksujen takuurenkaan. Suomessa Keskuskauppakamari, PL 1000, 00101 Helsinki, vastaa carnet'lla vietyjen tai maahan tuotujen tavaroiden tullimaksuista.

Carnet’lla maahantuodut tavarat on määräajassa (enintään 1 vuosi) jälleenvietävä maasta ja kuljetettava alkuperäiseen lähtömaahan, jossa ATA carnet on palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille.

Hakijan on syytä perehtyä sitoumustekstiin, jossa hän sitoutuu noudattamaan ATA carnet’ta koskevaa tulliyleissopimusta. SITOUMUS.pdf 28.81 Kt

 

Copy of ATA CARNET(13)